השוואת קרן פנסיה

| | 0 Comments

המוסד לביטוח לאומי מנהל את הכספים בישראל. הם מספקים לגמלאים אפשרויות רבות ושונות.

השוואת קרנות פנסיה היא השקעה שבה אדם אחד או יותר תורם כספים על מנת לרכוש זרם הכנסה בעתיד עם יציאתו לפנסיה. רכישת זרם ההכנסה מובטחת בדרך כלל על ידי סוכנות ממשלתית. כל התרומות נעשות לחשבון שמרוויח ריבית, וכשהתורמים מתבגרים מספיק לפרישתם, הם משולמים מחשבונות אלה. התורמים יכולים גם לבחור לקחת הלוואות מחשבון הפנסיה שלהם לפני גיל הפרישה. הסוגים השונים של קרנות הפנסיה כוללים פנסיה ממשלתית, פנסיה מעביד, פנסיה פרטית ופנסיה מבוססת תעסוקה (Pease).

סוג אחד של קרנות פנסיה נקרא "תשלום כפי-לך" שבו מתבצעות ההפקדות

חלק זה עוסק בקרנות הפנסיה בישראל. הוא משווה בין שני סוגי קרנות הפנסיה השונות בישראל – המוסד לביטוח לאומי (המוסד לביטוח לאומי) והקרנות הוולונטריות.

קרן הפנסיה של המוסד לביטוח לאומי היא קרן חובה בניהול המדינה, המעניקה קצבאות לאזרחים מעל גיל פרישה, כאשר הפרשתם מבוססת על שכרו של הפרט עד גבול מסוים.

כל המפרנסים מחויבים להפריש מדי חודש לתכנית הפנסיה המנוהלת על ידי המוסד לביטוח לאומי אם הם שכירים או עצמאיים. גובה התרומה מוסדר בחוק ומשתנה מעת לעת. מי שמרוויח מעבר למסגרת הקבועה בחוק רשאי לבחור, במקום לשלם הפקדות עבור חלק זה, לרכוש קצבה נדחית נוספת ממבטח פרטי עבור חלק זה בלבד, שתעניק לו תשואה מלאה על הפקדותיו בתוספת ריבית.

בישראל ישנם ארבעה סוגים שונים של קרנות פנסיה:

1. השוואת קרנות פנסיה חובה שאינן מנוהלות באופן פרטי.

2. קרנות פנסיה חובה המנוהלות באופן פרטי ומנוהלות על ידי חברה בעלת רישיון ממשלת ישראל.

3. קרנות פנסיה פרטיות מרצון המנוהלות על ידי חברה בעלת רישיון ממשלת ישראל

4. קרנות פנסיה פרטיות מרצון המנוהלות על ידי חברת ביטוח ברישיון ממשלת ישראל

ישנן קרנות פנסיה רבות בישראל אשר מתחרות על הקרן הפופולרית ביותר בקרב הישראלים. למרות שכולם מתחרים זה בזה, לכל אחד מהם יש אמונות וערכים שונים משלהם.

לכל אחת מהחברות הבאות יש יתרונות וחסרונות עם קרנות הפנסיה שלה, לכן חשוב לעשות קצת מחקר לפני שבוחרים חברה.

ישנן ארבע קרנות פנסיה ישראליות גדולות:

1. "הרשות הלאומית לביטוח לאומי" (NSS)

2. "קרן הפנסיה של המהנדסים בישראל" (PFEI)

3. "קרן לאומי לאומית" (קלומי)

4"תאגיד פנסיה חקלאית" (APC).

חלק זה מספק לקוראים סקירה כללית של קרנות הפנסיה הישראליות. המטרה היא להקנות לקוראים הבנה כללית של קרנות הפנסיה בישראל, לרבות סוגי הקרנות השונות הקיימות, יתרונותיהן וחסרונותיהן וחשיבות ההשקעה בפנסיה.

מאמר זה דן בכמה אנשים אינם מסוגלים לחסוך מספיק כסף לפנסיה מכיוון שהם אינם יודעים אילו סוגי כספים עומדים לרשותם. מאמר זה בוחן כמה מקרים לדוגמה שבהם אנשים לא הצליחו להשקיע בפנסיה או שהשקיעו בצורה לא נכונה. זה גם בוחן כמה דוגמאות שבהן אנשים נהנים מהשקעה בפנסיה מכיוון שהם יכולים כעת להשתמש בכסף הזה למטרות אחרות כמו מימון החינוך של ילדיהם.

חשוב לבחור את קרן הפנסיה המתאימה לכם. ישנם סוגים רבים של קרנות המציעות הטבות שונות למשקיעים שלהן, וחשוב להבין את ההבדלים ביניהן.

קרנות הפנסיה מחולקות בדרך כלל לשתי קטגוריות רחבות: קרנות פנסיה וקרנות ערבות. קרנות פרישה כוללות מוצרי קצבת חיים, שהם הסכמים חוזיים בין המשקיע לקרן הפנסיה, בהם משלם המשקיע סכום מסוים ממשכורתו במהלך שנות עבודתו, בתמורה לסכום חודשי במהלך הפרישה שנקבע בחישוב אקטוארי. קרנות ערבות הינן קרנות השקעה בעלות שיעורי תשואה משתנים המבטיחים שיעור תשואה מינימלי המבוסס על עקרונות הקבועים בחוק. הממשלה מסדירה את השקעות הקרנות הללו, אך יש להן עלויות ניהול נמוכות יותר מכיוון שהן משקיעות אך ורק באג"ח ממשלתיות או בפיקדונות בנקאיים

דילוג לתוכן